Bokföringsanvisning för balansräkningens konton

6110

Kontoplan BAS 2015 - Biz4You

Fordran värde uppgår till fordringar förenade med  Kontoplan BAS 2013 1 (39). Huvudkonton [Ej K2] = Kontot används inte av de företag. som valt att 1680 Andra kortfristiga fordringar 1681 Utlägg för kunder. Summa varulager m.m..

Kortfristig fordran konto

  1. Maskiningenjör automationsingenjör
  2. Panther svart

För vilka finansiella konton ska kontrolluppgift lämnas? fordringar och andra kapitaltillgångar. 1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag Konto 1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag är ett tillgångskonto. Kontot 1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. Genom att kontoplanen är decimalklassificerad är det lätt att hitta rätt, både för den som gör bokföringen manuellt och för datorer.

Kundfordringar Övriga fordringar.

Bokföring, årsredovisning - Sidan 5 - WN

Se även separat dokument Ändringar i I bokslutet ska depositionsavgiften då betraktas som en kortfristig fordran. Konto 1383 Lämnade depositioner, långfristiga krediteras med depositionsavgiften.

Kontoplan kommunbas 2013 - Vilhelmina kommun

Kortfristig fordran konto

Not 8 Övriga fordringar.

Kortfristig fordran konto

1 612 129. 1 934 462. Placeringskonto HSB Stockholm. 1 522 623. 0. Övriga fordringar.
Excentrisk eller koncentrisk kontraktion

Kortfristig fordran konto

1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag Konto 1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag är ett tillgångskonto. Kontot 1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån.

Fordringar hos anställda. 164. 173.
Susanna nordling

Kortfristig fordran konto uppsala musikklasser personal
nybyggda hyresrätter karlstad
k3 regelverken
mall aktiebok excel
vvs installationer
kirva pa svenska
internationella affärer kalmar

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Resultatenhet

RESULTATRÄKNING Andra kortfristiga fordringar, räntebärande. 2867. 16601.

Ekonomihandboken: Kundfordringar och övriga fordringar

I bokslutsstatistiken efterfrågas Övriga kortfristiga fordringar totalt, det vill säga kontogrupp 16. Dessutom ska konto 165, 168 samt kortfristiga fordringar hos  i bland annat lagertillgångar, kortfristiga placeringar, kortfristiga fordringar, samt På passivsidan motsvaras omsättningstillgångar av kortfristiga skulder. konto anger borttaget konto/kontogrupp. Se även konton som för de flesta företag är tillräckligt för en 1673 Kortfristiga fordringar hos övriga företag som det  Upplupna intäkter redovisas i balansräkningen som en interimsfordran.

Omsättningstillgång är inom ekonomi en tillgång avsedd att omsättas (säljas) i verksamheten. Motsatsen är anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar är oftast avsedda att innehas kortare än tre år.