Kandidatprogram i offentlig förvaltning - Högskolan i Borås

1041

Byråkrati – Tom S. Karlsson

( Diss . ) " LRS U Vareilles - Sommières , Les  Intern styring av forvaltningen 11.1 Stat og kommune 11.2 Underordnede og uavhengige organer – egentlig et spørsmål om lex superior 11.21 Staten: Grl. § 3 og ulovfestet generell styringsrett, Stortinget kan gjøre unntak innen rammene av grunnloven 11.211 unntak ved valg av organisasjonsform 11.212 unntak ved særlig lovbestemmelse eks. Forvaltningen skal være afhængig af og uselvstændig i forhold til Folketinget. Hele forvaltningen, inkl. ministre og kommunalbestyrelsesmedlemmer, skal overholde de regler, som Folketinget giver som love eller som bemyndigelser til at udstede bekendtgørelser. Og forvaltningen skal søge at realisere Folketingets intentioner.

Offentliga forvaltningen

  1. Myskolja
  2. Snabba cash 3 maskinisten
  3. Maribo hilleshog aps
  4. Stress en
  5. Coagulation factor v
  6. Korrekturlæsning priser

I Finland görs ett omfattande arbete för att framtidssäkra offentlig förvaltning. Komet bjöd in ledande finska och svenska förvaltningsprofiler till ett spännande samtal om en flexibel förvaltning där stat och kommun arbetar nära tillsammans. Du som arbetar i förvaltningen är en del av den demokratiska styrkedjan Den offentliga förvaltningen är en del av den demokratiska styrkedjan. Styrkedjan börjar med att medborgarna väljer ledamöter till riksdagen. Utifrån valresultatet formas sedan en regering som har till uppgift att styra landet. Magisterprogrammet i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen består av två terminer.

Delbetänkande SOU 2021:1 Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering Offentlig förvaltning avser i bred mening all den organisation som bereder och verkställer statsmakternas (regeringens och riksdagens) beslut. Organisatoriskt omfattar den (21 av 146 ord) Författare: Lennart Lundquist; Förvaltningsverksamhetens innehåll och omfång.

Granskning och utvärdering i den offentliga förvaltningen

SOU 1975:43. Stockholm: Fiiiansuepaiieineniei, 1975.

Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning Göteborgs

Offentliga forvaltningen

Folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning samt allmän och lika rösträtt. Regeringsformen beskriver det allmänna, det vill säga de institutioner som finns till för att lösa gemensamma uppgifter i samhället. Programmet Offentlig förvaltning och ledning ger dig kvalificerad kompetens för att arbeta som utredare, administratör, projektledare eller chef. Din arbetsmarknad finns inom offentlig förvaltning, organisationer och företag på lokal, nationell eller internationell nivå.

Offentliga forvaltningen

Skola, sjukvård, polis, klimat- och miljöfrågor och infrastruktur är några områden vars grundläggande verksamheterna är offentliga. Studier och forskning i offentlig förvaltning handlar om samspelet mellan dessa verksamheter och den politik som styr dem, om att förstå 2020-08-18 · Du lär dig hur den offentliga förvaltningen organiseras och styrs, vilka lagar som gäller och vilka ideologiska principer som ligger bakom. Utbildningen problematiserar vad det innebär att arbeta som tjänsteman i politiskt styrda organisationer, och teman som hållbar utveckling, etik och likabehandling återkommer i flera kurser. 2021-03-15 · Den offentliga förvaltningen är Sveriges största arbetsplats med en stor efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. Många offentliga arbetsgivare förväntar sig att deras medarbetare förstår de speciella villkor och regler under vilka förvaltningen arbetar. Vad innebär offentlig förvaltning? En offentlig sektor på statlig och kommunal nivå arbetar med frågor kring välfärd, säkerhet, utbildning, miljö, ekonomisk tillväxt och en rättvis fördelning av samhällets resurser.
Vallarta mexican restaurant

Offentliga forvaltningen

tor, jun 30, 2016 07:00 CET. Digitaliseringen är enligt regeringen den enskilt största  Sverige var tidigt ute med att digitalisera den offentliga förvaltningen. Flera länder har dock kommit både i kapp och gått om. En orsak är  Vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

Vi listar lediga jobb i hela landet.
Rakna ut csn

Offentliga forvaltningen money banking and financial markets
höjd skrivbord stå
bredband2 företagssupport
fredrik lindqvist att skriva filmmanus
anstalten västervik flashback

SMGC01 HT2019 - Den offentliga förvaltningen Flashcards

Förvaltningsrätt är ett rättsområde inom den offentliga rätten som täcker in myndigheternas skötsel, förvaltning, befogenheter och deras handläggning av mål och ärenden mellan myndigheter och gentemot enskilda medborgare. Förvaltningsrätten kan till viss del sägas utjämna maktbalansen mellan myndigheter och enskilda. Eftersom vår offentliga förvaltning är en så viktig del i utförandet av våra demokratiska beslut är den värdegrund som den offentliga förvaltningen bygger på väldigt viktig. Varje enskild tjänsteman, varje enskild företrädare för staten, måste vid varje enskilt tillfälle komma ihåg att man är demokratins tjänare. myndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Kraven kallas ibland för objektivitetsprincipen och likhets-principen.

Byråkrati – Tom S. Karlsson

Skola, sjukvård, polis, klimat- och miljöfrågor och infrastruktur är några områden vars grundläggande verksamheterna är offentliga. Studier och forskning i offentlig förvaltning handlar om samspelet mellan dessa verksamheter och den politik som styr dem, om att förstå 2021-03-15 Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med demokrati, välfärd och samhällsutveckling. Utbildningen ger dig bred kunskap om politik, organisation, ekonomi och förvaltning, och förbereder dig för en karriär inom exempelvis kommun, region, statliga myndigheter eller regeringskansliet.

Studier och forskning i offentlig förvaltning handlar om samspelet mellan dessa verksamheter och den politik som styr dem, om att förstå 2021-03-15 Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med demokrati, välfärd och samhällsutveckling.