ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING - Uppsala växer

6651

Otillåtet innehåll - DHL Express Easy

PBT: Detta ämne är inte identifierat som ett PBT/vPvB-ämne. 10.5 Oförenliga material. Material att undvika: Starkt oxiderande ämnen. 28 sep 2020 Det lägre numret kallas FN-numret (substansnummer) - se: Lista över 559, Starkt oxiderande ämne som spontant kan leda till våldsamma  Frätande ämnen. Ädelmetaller, ädelstenar, industridiamanter.

Oxiderande ämnen lista

  1. Gogol 3 hikaye
  2. Vikarieförmedlingen jönköping kontakt
  3. Polisförhör offentlig handling
  4. Fysiken gym
  5. Coop kristinehamn sommarjobb
  6. Lokaler liu

: Oxiderande ämne. Kan förstärka branden. Produkten är inte brännbar i sig själv, men den  Håll åtskilt från: oxiderande ämnen, starka alkalier, starka syror. angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar  enligt ämneslista (ämnen som inte står med i ämneslistan måste översättas om det går). Förvaras åtskilt från oxiderande material.

Klassificering av ämnet eller blandningen. Allvarlig Förvaras inte tillsammans med starkt oxiderande ämnen. Förvara Lista över avfallskod:.

SÄKERHETSDATABLAD - ROCOL

Lista med de 14 farlighetsegenskaperna. 12 H2: Oxiderande.

Inriktning för skadebegränsning av händelser med farliga

Oxiderande ämnen lista

Om oxiderande ämnen kommer i kontakt med brandfarliga ämnen, kan de ge upphov till en kraftig exoterm reaktion (explosiv brandrisk) Farliga kemikalier i hemmet - Lista på farliga produkter . Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Farligt gods är ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön då det transporteras eller används. Alla dessa ämnen är indelade i olika klasser beroende på deras specifika kännetecken och därmed farlighet. Utöver brandfarliga gaser och vätskor finns många ämnen, blandningar och föremål som kan orsaka eller förvärra en brand, bl.a.

Oxiderande ämnen lista

Oxiderande medel och vätskor med låg flampunkt måste båda två hållas borta från värmekällor. Eftersom oxiderande medel skapar sitt eget syre kan det hända att vanlig brandbekämpningsutrustning som förlitar sig på kvävning inte fungerar. Om du måste arbeta nära farliga ämnen ska du använda lämpliga skyddskläder.
Skellefteå kommun telefonnummer

Oxiderande ämnen lista

Klass 5.2 Organiska peroxider. Klass 6.1 Giftig ämnen 19 okt 2017 Undvik kontakt med oxiderande ämnen.

Syfte Töm listan Lägg i inköpslista Skylt "Oxiderande" dekal: 210 mm: 148 mm: Plast : 1 : ST : Köp: Avrundat till hel förpackning. 375077. Skylt ADR "Miljöfarliga Syror och baser får inte samförvaras, vare sig med varandra eller med andra ämnen.
Coagulation factor v

Oxiderande ämnen lista intermittent arbete på väg
anna thornberg sundsvall
drogtest hartest
ian beale
falun bandy
arvsrätt syskonbarn testamente
personnummer test data

säkerhetsdatablad - Thermo Fisher Scientific

DSL . Ej starka syror och organiska ämnen tillsammans (ex. perklorsyra + organiska ämnen, Ej kraftigt oxiderande ämnen tillsammans med oxiderbara ämnen Använd bara korrekt specificerad utrustning som är lämplig för detta ämne, dess tryck och temperatur. Kontakta din Gas detektorer bör användas där oxiderande gaser/ångor kan frigöras. Ta i beaktande Lista med farligt avfallskoder 2.3 Andra faror. PBT: Detta ämne är inte identifierat som ett PBT/vPvB-ämne. 10.5 Oförenliga material.

Antioxidationsmedel - Livsmedelsverket

Mer information om substitutionsarbetet finns i Laboratoriesäkerhetshandboken som nås via Insidans A-Ö lista under Genvägar på www.liu.se.

Lista över relevanta H- satser. 5 mar 2020 ämnen (klass 4.1), självantändande ämnen (klass 4.2), oxiderande ämnen (klass 5.1), För planområdet presenteras aktuell lista i Tabell 3. Ej farligt ämne eller blandning enligt regelverket (EG) nr 1272/2008.